Om

Min mission är att aktivt skapa sammanhang där det blir enklare och mer inspirerande att bidra till att ta ansvar för varandra och vår planet.

Jag vill öka medvetenheten om hur vi alla kan göra skillnad när vi gör affärer och på så sätt driva affärsutveckling.

 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något ♥

casino utan registrering
free spins coin master

Vad

Att skapa bra mervärden är lite av en konst då det kan vara stor skillnad mellan faktiska mervärden och upplevda mervärden.

När rätt faktorer samverkar uppstår magi och alla inblandade känner sig som vinnare. Det är lyckade paketeringar.

När ansvarsfulla aspekter integreras i kommersiella sammanhang, då skapas magiska paketeringar och det är vad packssam verkar passionerat för.

Hur

Förutom ordet “packaging” så är även “KASAM” en del av företagsnamnet. Vi lånar dess framgångsfaktorer för att säkerställa att all vår paketering och kommunikation blir så relevant och effektfull som möjligt.

Kasam är en förkortning av det som på svenska brukar kallas för Känsla Av Sammanhang. Ett uttryck som myntades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi i Israel. Han kom fram till att de judiska kvinnor som hade överlevt koncentrationslägren under Hitlertiden och som efteråt hade en bra psykisk hälsa hade just det som han kom att kalla KASAM. Han delade upp begreppet i tre olika delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Att man upplever sin tillvaro som begriplig innebär att den är förutsägbar och strukturerad. Att den är hanterbar innebär att man har resurser, möjligheter och verktyg till hands för livets utmaningar. Meningsfullheten handlar om att man tycker att livet är värt att engagera sig i.

Anlita

Uppdrag inom:

Strategisk, taktiskt marknadsföring

Projektledning, från idé till genomförande

• Paketering av erbjudanden

• Koncept- och kommunikationsframtagning

• Affärsutvecklande samarbeten mellan olika parter

Kontakt

+4672 943 27 77